Onderstaand artikel geeft heel goed aan hoe delicaat de berenproblematiek is in de Pyreneeën. Vooral het top-downgedrag van de actuele regering en in dit geval van minister Hulot.

Twee berinnen moeten in september 2018 in de Pyreneeën aankomen. Het departement van de Pyreneeën-Atlantique, dat kortgeleden bij elkaar kwam in Bayonne, heeft een verklaring uitgegeven tégen het project van de herintroductie van beren in de Pyreneeën. Men wil een echte consultatie over de toekomst van de bergen in de Pyreneeën en de organisatie van de algemene stand van zaken over dit project.

De schapenhouderij, ‘een motor’

Eind juni was het de president van het departement, Jean Jacques Laserre, die schreef aan het Ministerie van ecologische overgang ?? die het opnam voor de herders die zich verzetten tegen deze nieuwe introducties. De verkozenen uit het regionale district nemen een groot deel van zijn argumenten over, terwijl men eraan herinnert dat het hoeden van schapen een ‘belangrijke economische motor is in de bergen’, die direct of indirect ertoe leidt dat de lokale bevolking in stand blijft”. De departementale vergadering herinnert er ook aan dat er een rapport ligt over de gevolgen van de bruine beer in de Pyreneeën dat uitwijst dat er alleen al in 2017 aan de Franse kant er 162 aanvallen waren op huisdieren met 464 dode of gewonde dieren. Evenzo 11 aanvallen op bijenkorven waarvan er 34 vernield zijn. In heel 2017 is het aantal aanvallen op met 46% toegenomen t.o.v. 2016.
Economische en zelfs ecologische argumenten zijn dat de schapenhouderij bijdraagt aan de rijkdom van het milieu, de biodiversiteit en duurzame activiteiten in de bergen [….] met als voorbeeld haar producten, die vrij zijn van chemische toevoegingen.

Zelfs nationale minister tegen de bruine beer