Spanje, 6 januari 2017.

De twee regio’s in het NW van Spanje (Cantabrië) zijn sinds kort meer met elkaar verbonden, eerder dan gedacht, aldus een rapport van Oso Pardo, een Spaanse NGO die zich belast met de bescherming van grote carnivoren. De totale berenpopulatie in Spanje bedraagt momenteel ongeveer 250 stuks, waarvan er meer dan 200 leven in het westelijke deel van Cantabrië en ruim 40 in het oostelijke deel van dit berggebied. In 2009 was er zelfs  grote bezorgdheid over het voortbestaan van de populatie in het oostelijke gebied. Vanaf 2013 wordt een nadrukkelijke groei vastgesteld in deze populatie, zegt Guillermo Palomero,  voorzitter van Oso Pardo, in een recente publicatie. Er zijn weer jonge beren!

Gebaseerd op genetisch onderzoek in de twee populaties kan worden vastgesteld dat er een genetische uitwisseling plaatsvindt. Jaarlingen verplaatsen zich gemakkelijker van west naar oost; vrouwelijke dieren echter blijven veelal in hun oorspronkelijke leefgebieden. Wetenschappers stellen vast dat er geen echte verbinding is tussen de beide gebieden vanwege serieuze barrières zoals snelwegen, valleien en rivieren. Bovendien worden populaties bedreigd door vergiftiging en jacht.

In Frankrijk gaat het nog steeds slecht met de bruine beer. In de Bearn, het westelijke deel van de Pyreneeën, leven slechts 2 mannelijke dieren, en in de centrale Pyreneeën (Ariège) telt men ongeveer 30 dieren. Inteelt is momenteel het grootste probleem. Pyros, het dominante mannetje, is in de meeste gevallen de enige vader van de jonge beren sinds vele jaren. Nieuw bloed is essentieel voor het behoud en de groei van de Pyreneese berenpopulaties

Gerard Baars

Uit de ‘Gazette des grands prédateurs’, december 2016