Het is duidelijk dat er alom spanningen zijn tussen de agrarische activiteiten op de alpenweiden en de fauna die er leeft en die o.a. bestaat uit beren, wolven, zwijnen en zelfs edelherten.

De herintroductie, of ‘restocking’ zoals het terugbrengen van dieren in hun oorspronkelijke leefgebied wordt genoemd, levert vaak problemen op.

Soms heeft men, en dus ook de overheden, te maken met probleemdieren. Zij bezorgen overlast, schade en agressie. Vaak zijn de boeren en herders ontwend dat er roofdieren in de buurt van hun levende have lopen.

In veel gevallen kunnen de boeren hun have goed beschermen. Daarvoor zijn veel betrouwbare methodes beschikbaar, variërend van schrikdraadsystemen tot herders met herdershonden. Maar ook bestaan er signaleringssystemen, zoals camera’s en geluidsinstallaties en zelfs is er al getest met drones.

In het geval van beer M49 heeft EBBET (Europese Bear Expert Team, deel van de IUCN Bear Specialist Group) een richtlijn opgesteld dat indien er sprake is van een permanente dreiging van één dier, dit individu dan wel kan worden herplaatst  naar een gebied waar er kennelijk minder risico is voor het aanbrengen van schades, dan wel dat het dier kan worden gedood.

Opbergen van een  in het wild geboren dier in een opvangcentrum is in principe geen goede oplossing (M49 heeft dat aangetoond),  omdat de drang naar vrijheid groter is dan het comfort dat het dier heeft omdat hij veilig is voor andere soortgenoten en dat hij iedere dag voer en aandacht krijgt.

 

Door het afschieten van één individu geeft men ook aan de burger, de boer dus , maar ook de politiek en de dierenactivist het signaal dat het belang van het ene dier minder belangrijk is dan het feit dat er een grotere groep soortgenoten in de omgeving voorkomen. Zo voorkomt men een grote antipathie tegen het feit dat er grote roofdieren in  de buurt van mensen zich bevinden.

Door een actief beheer te voeren kan de acceptatie die over het algemeen groot is (vaak groter dan 75% van de bevolking) overeind blijven en dat is structureel goed voor  de co-existentie  van mens en dier.

 

Gerard Baars, International Bear Foundation, februari 2021

M49, ‘dead or alive’, that’s the ethical question!