Herfst 2020; Project van AVES Frankrijk en INNOVANATURE

Twee organisaties, AVES Frankrijk en INNOVANATURE, e de Pyreneeën, hebben besloten een speciale ‘luistermissie’ te organiseren bij de schaapherders in de bergen die geconfronteerd worden met grote roofdieren (lees beren en wolven- red.) in de Ariège door Florent Antras, een man die de dieren in dit gebied uitstekend kent.

Terwijl de berenpopulatie, na het uitzetten van nieuwe beren in 1996, 2006 en 2016, vervolgens elk jaar gegroeid is en het dier-mens-conflict de afgelopen 24 jaar niet is opgelost, is het toch zeer noodzakelijk dat er opnieuw wordt nagedacht over de relatie tussen mens en dier. Daarom is er een plan ontworpen in 2017/2018, samen met het Regionale Park van de Ariège, om een dialoog op gang te brengen over de herwaardering van de biodiversiteit in de leefgemeenschappen in het park. Dit proces werd begeleid door Alistair Bath, professor aan de universiteit van New Foundland in Canada en specialist in het oplossen van conflicten die te maken hebben met de mens – natuur en beschermde soorten. Dit heeft plaatsgevonden in 2017/2018.

Gedurende vijf bijeenkomsten is er gedebatteerd over de bescherming van bedreigde diersoorten en de plaats van menselijke activiteiten in het park. Hierbij waren ook aanwezig : vertegenwoordigers van de PNR, plaatselijke en regionale afgevaardigden, van de ONF, ONCFS en DREAL, vertegenwoordigers van privé boseigenaren, van jagers, vissers, veehouders, opleiders van diermanagement voor schaapherders en verenigingen van natuurliefhebbers en culturele en sportieve activiteiten.

De regio Ariège in Zuid Frankrijk, even ten noorden van Andorra in de Pyreneeën

Aan het einde van dit proces in april 2018 zijn er vele oplossingsrichtingen verkend. Een plaatselijke mediatie was hierbij het uitgangspunt. Naar aanleiding van diverse slogans en plaatselijke druk denken deze twee organisaties dat het hoog tijd is voor een uitgebreide ‘luistersessie’.

Dit experiment heeft als doel nog eens te luisteren naar professionals zoals herders, jagers en anderen die actief zijn in de bergen, het analyseren van de verschillende situaties en de zoektocht naar gezamenlijke oplossingen. er wordt gehoopt dat de veehouders en de schaapherders dit initiatief positief benaderen om zodoende een open en constructieve dialoog tot stand te brengen.

Hoor en wederhoor met schaapherders en schapenhouders in de Ariège inzake de grote roofdieren.