Er zijn momenteel 9 jongen beren geteld in de Pyreneeën. Het is kennelijk het 4e nest dat men heeft aangetroffen. En dat betekent dat de populatie groeit met meer dan 17%. Indrukwekkend en veelbelovend.

Berin met jongen. Foto: Fapas-Spanje
Groot nieuws: jonge beren in de Pyreneeën!