In dit document, dan wel in de aangegeven achterliggende links, kunt u alle gegevens vinden die van toepassing zijn voor de kwalificatie van het IBF als een door ANBI goedgekeurde instelling.

1. de naam van de instelling:
Stichting International Bear Foundation (IBF)

2. het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer;
klik hier voor het uittreksel uit de gegevens van de KvK.

3. het postadres van de instelling:
International Bear Foundation
p/a Turfsingel 64, 2802 BD Gouda, The Netherlands
(+310)182795614 of (+310)654764296
Website: www.internationalbearfoundation.nl

IBAN#: NL74RABO0103444858
BIC: RABONL2U

4. De stichting heeft tot doel:
= de leefomstandigheden van beren die zich niet in hun natuurlijke leefmilieu bevinden te
verbeteren;
= het oorspronkelijke leefmilieu van beren te beschermen;
= de samenwerking tussen organisaties die werkzaam zijn op bovenstaand terrein te bevorderen;
= het doen van onderzoek en het geven van voorlichting;
= adviseren op het gebied van natuurbeheer, dierentuinen en overheid.

5. de hoofdlijnen van het beleidsplan;
Klik hier voor de hoofdlijnen.

6. de namen en functies van de bestuurders;
Klik hier voor het uittreksel uit de gegevens van de KvK waarin deze gegevens staan vermeld.

7. het beloningsbeleid;
Klik hier voor het beloningsbeleid.

8. een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten;
Lees hier het Jaarverslag 2013

9. een financiële verantwoording;
Zie het document financiële verantwoording

engelse-vlagDear reader , if you would like to receive an UK summary of the financial report 2013 of International Bear Foundation ask for it: info@internationalbearfoundation.nl

 

Gerard Baars, directeur International Bear Foundation.
E-mail: gerardus.baars@orange.fr

International Bear Foundation
p/a Turfsingel 64, 2802 BD Gouda, The Netherlands
(+310)182795614 of (+310)654764296
Website: www.internationalbearfoundation.nl