International Bear Foundation zet zich in voor het behoud van bedreigde berensoorten en hun leefomgeving. Ook het misbruik van beren in diverse landen, zoals kooiberen, circusberen en dansberen heeft onze volle aandacht. Hiernaast ondersteunt International Bear Foundation projecten voor het behoud van de bruine beren die in Europa en Azië voorkomen. De leefomgeving van beren in deze gebieden wordt nl. steeds kleiner en raakt versnipperd.
De inzet van International Bear Foundation voor herstel en bescherming van de leefgebieden van de beren, baat ook andere diersoorten zoals de lynx, wolf en veelvraat.

beer-in-kooi

Om verdere versnippering van de leefgebieden te voorkomen is een zorgvuldig beheer van deze gebieden noodzakelijk. Hiervoor werkt International Bear Foundation nauw samen met andere organisaties, zoals de International Bear Association (IBA), het Large Carnivore Intiative Europe (LCIE) en de European Association of Zoos and Aquaria (EAZA).

Oprichting
International Bear Foundation is sinds 2005 actief en is door Gerard Baars, oud-directeur van Ouwehands Dierenpark te Rhenen. Hij is onder andere verantwoordelijk voor de oprichting van het eerste berenbos ter wereld; het Berenbos in Ouwehands Dierenpark. In het Berenbos worden mishandelde en verwaarloosde beren uit verschillende landen opgevangen.

Vergelijkbare projecten zijn gerealiseerd in onder meer Duitsland, Turkije en Kroatië. Gerard Baars heeft de oprichters van deze berenbossen met advies bijgestaan.

Doelstelling
Eén van de doelstellingen van International Bear Foundation is erop gericht om bedreigde berensoorten en hun leefgebieden te beschermen. Daarnaast wil International Bear Foundation ook de mensen bewust maken van de berenproblematiek. Door middel van educatieve projecten wil International Bear Foundation bijdragen aan dit bewustwordingsproces.

International Bear Foundation streeft ernaar dat in verschillende landen opvangcentra worden gebouwd om een betere huisvesting te kunnen bieden aan beren in nood. Ook zal International Bear Foundation advies verlenen aan dierentuinen die deze dieren in hun collectie hebben.

Beleidsplan 2014-2015
Via deze link kunt u het pdf-bestand “Beleidsplan IBF 2014-2015” downloaden.

Statuten

kooibeer-ibf