Hoezo EBBET-onderzoek?

Deze afkorting staat voor European Brown Bear Expert Teams; en dan hebben we het over de Europese leden van IBA, International Bear Association. Dat is de mondiale groep van berendeskundigen.
Ongeveer iedere 18 maanden komen leden van IBA in een mondiale conferentie bijeen. In september 2020 ontmoeten de “berologen” elkaar in de Rocky Mountains in Amerika. Inleidingen, verslagen van onderzoeken, verrassende nieuwe ontdekkingen en andere zaken worden daar besproken. De Europese tak van IBA heeft recent een enquête laten uitgaan naar de ongeveer 50 leden van IBA, met vragen over de status van de berenpopulatie; de problemen met probleemberen; wordt er afgeschoten als er probleemberen zijn; wat is de relatie tussen wetgeving en natuurbescherming? En zo nog enkele hieraan gerelateerde vragen.

Uit de gegevens, die nog wel op een rijtje moeten worden gezet voor de presentatie in september, heb ik alvast enkele data op een rijtje gezet voor de gebieden waar International Bear Foundation werkzaam is. De basisconclusie is dat bijna overal de relatie mens – beer een probleem is, dat de implementatie van de wetgeving moeizaam verloopt en dat veelal geld een beslissende factor is zaken behoorlijk uit te voeren.

Bosnië-Herzegovina
Aantallen beren in 2017/18 schatting 1400 individuen
Is jacht toegestaan ja
Bestaat er een quotum nee, want er is nog geen managementplan (gebrek aan ambitie en geld)
Wijze van jacht vanaf voedingslocaties (hochsitz)
Bestaat er een managementplan nee, er zijn plannen deze te ontwikkelen
Afschot van probleemberen ja, 1-2 dieren per jaar
Frankrijk
Aantallen beren in 2017/18 46
Is jacht toegestaan nee
Bestaat er een managementplan ja
Afschot van beren is toegestaan, maar nog niet toegepast
Italië
Aantallen beren in Trentino 60-78
Is jacht toegestaan nee
Bestaat er een managementplan ja
Afschot van probleemberen ja; 1 beer per jaar
Wie besluit tot afschot een ‘Bear Emergency Team’
Criteria op basis van geleden schade aan dieren /materiaal; de aanpak heeft een positieve werking naar de bevolking.

Op basis van de bovenstaande gegevens is geen conclusie te trekken, maar dat zal zeker het geval zijn als alle data verwerkt is. Vast te stellen is dat landen die op voorhand wetgeving, communicatie, financiële middelen en kennis tezamen met een werkzaam managementplan hebben vormgegeven, de minste problemen hebben wat de relatie mens – beer betreft.

Gerard Baars, International Bear Foundation, februari 2020

EBBET-onderzoek